©2014-2020, BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH NINH BÌNH
Địa chỉ: Đường Tuệ Tĩnh - Phường Nam Thành - Thành phố Ninh Bình Điện thoại: 02293871303. Fax: 02293871303